Tandartstekort in Nederland en nieuwe werkwijze in de praktijk

 

Er is in een Nederland een groot tekort aan tandartsen. De overheid wordt al jaren gewaarschuwd hiervoor, maar helaas wordt hier weinig actie op ondernomen.

 

We merken nu al een aantal jaar dat het invullen van de vacatures in regio Tilburg en met name in onze praktijk een bijna onmogelijke taak blijkt. Het is moeilijk om Nederlandse tandartsen te vinden en – ondanks dat wij hier alles aan doen - te behouden. Daarom wordt er steeds vaker een beroep gedaan op buitenlandse tandartsen. Ook tandartspraktijk Loon op Zand ontkomt hier niet aan.

 

De afgelopen jaren hebben wij meerdere tandartsen verwelkomt, waar we vervolgens – sneller dan gehoopt en verwacht - ook weer afscheid van hebben moeten nemen. Wij betreuren deze gang van zaken zeer.

 

Wij willen onze patiënten een stabiele tandheelkundige zorgomgeving aanbieden en met het huidige aanbod aan tandartsen is dit niet mogelijk.

 

Wij vinden het echt heel vervelend dat onze trouwe bezoekers hierdoor steeds opnieuw een ander gezicht voor zich krijgen en wij niet de zekerheid kunnen geven dat dit niet weer zal gebeuren.

 

Wat ons betreft is hier inmiddels een grens overschreden, snappen we dat hier onvrede over is en zijn we genoodzaakt ons anders te organiseren. Hier hebben we de afgelopen maanden hard aan gewerkt en momenteel vindt de implementatie hiervan plaats.

 

Anders dan u gewend was zal tandarts Minnaard voor de periodieke controles op de dinsdag, donderdag en vrijdagochtend  in samenwerking met preventie-assistentes op twee behandelkamers werken. Ook kan het zijn dat hij tijdens een langere behandeling, op een daartoe geschikt moment, even heen en weer loopt.

 

De werkwijze gaat als volgt: de preventie-assistente ontvangt u in de kamer, neemt de medische en tandheelkundige amnese af en noteert deze in de kaart. Indien nodig wordt begonnen met de gebitsreiniging. Vervolgens komt de tandarts binnen, bespreekt de genoteerde informatie, vult deze eventueel aan en voert de periodieke controle uit.

 

Op deze manier kunnen wij als Tandartspraktijk Loon op Zand al onze patiënten – misschien zelfs op een betere wijze - blijven behandelen en kunnen wij de kwaliteit, stabiliteit en continuïteit bieden waar wij graag voor willen staan.