Reguliere zorg weer hervat

 

Vandaag zullen we weer voorzichtig open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u een afspraak heeft staan bij ons in de praktijk is het belangrijk dat u geen van de onderstaande vragen met een 'ja' beantwoordt. In dat geval verzoeken wij u de afspraak (telefonisch of per mail) te annuleren.

 

- Heeft u nu Corona?

- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?

- Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?

- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts hoger dan 38'?

- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Omdat handhygiëne bij de virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij binnenkomst van de praktijk uw handen te desinfecteren bij de alcoholdispenser. We verzoeken u daarna uw gezicht en mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte is meer ruimte gemaakt, probeer met elkaar zo goed mogelijk de geadviseerde 1,5 afstand te bewaren die door de Rijksoverheid geadviseerd wordt.

 

Hierbij nog enkele extra aanwijzingen:

- Kom niet (veel) te vroeg maar probeer het liefst vlak voor uw afspraaktijd bij ons binnen te lopen

- Volg de eventuele aanwijzingen van ons personeel op

- Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of begeleider meekomen

- Verlaat na uw behandeling (en indien nodig het maken van de vervolg- of controle afspraak) zo spoedig mogelijk de praktijk

 

We zullen u ontvangen met een glimlach maar niet de hand schudden. Behandelingen zullen vooraf gegaan worden door het spoelen van de mond met een mondspoelmiddel.

 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.

 

De patiëntentoilet zal alleen op verzoek geopend worden.

 

De wachtkamer wordt na ieder patiëntbezoek schoongemaakt.

 

Zoals in het vorige nieuwsbericht aangegeven kunnen we ons voorstellen dat u het zelf fijner vindt de afspraak de komende periode nog even uit te stellen. Mocht dit het gevall zijn laat dit ons dan tijdig per mail of telefonisch weten.

 

Dank voor uw begrip!