In onze praktijk letten we bij de kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar op afwijkende mondgewoontes. Mondademhaling, onjuiste tongpositie en slechte slikgewoonten weerhoudt de tanden, kaken en het gezicht van een kind ervan om zich op de juiste manier te ontwikkelen. Vroegtijdige evaluatie en behandeling is hierin belangrijk. Afhankelijk van de situatie wordt er - bij wederzijdse overeenstemming - een behandelplan gemaakt. We beginnen altijd met een voorlichtingsbijeenkomst waarbij ouder en kind worden uitgenodigd

 

Bij de behandeling kan gebruik worden gemaakt van een Myobrace. Myobrace is een preventieve pre-orthodontische behandeling die zich richt op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van scheve tanden. Door afwijkende mondgewoonten aan te pakken, ontwikkelen gebit en gezicht zich optimaal en verbetert de algehele gezondheid. Een Myobrace wordt ook wel een spierbeugel of een mondtrainer genoemd, eigenlijk zijn de getrainde tong-, lip- en slikgewoontes de beste beugel! 

 

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN (en het belang van een vroege aanpak):

Afwijkende mondgewoonten zijn vaak hardnekkige patronen die op latere leeftijd nog moeilijker af te leren zijn. Op jonge leeftijd (+/- 6 jaar) trainen maakt het mogelijk deze gewoontes af te leren en verkleint de kans op een beugel aanzienlijk. Juiste mondgewoonten hebben een positieve uitwerking op de algehele gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Lees hier meer over ademhaling. Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:
  • Een afwijkende slikbeweging
  • Lage positie van de tong
  • Chronische mondademhaling
  • Onvoldoende articulatie en onduidelijke spraak

GEVOLGEN (een verkeerde gewoonte wint uiteindelijk altijd...):

Verkeerd getrainde spieren, denk aan lippen en tong, zijn sterker dan een beugel en zijn vaak verantwoordelijk voor het opnieuw verschuiven van de tanden en kiezen na een beugel. Dit fenomeen wordt ook wel relaps (of terugkeer naar de oude situatie) genoemd. Afwijkende mondgewoonten kunnen de volgende gevolgen hebben:
  • Een scheve stand van de tanden
  • Een verminderde ontwikkeling van kaken en gezicht
  • Vatbaarder voor verkoudheid en oorontstekingen
  • Houdingsproblemen die nek- en rugklachten kunnen veroorzaken
  • Aanwezigheid van blauwe wallen onder de ogen
  • Verminderde toestroom van zuurstof naar de hersenen kan leerprestaties beïnvloeden
 
Zie onderstaande video voor een duidelijke en korte samenvatting: